Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-257/1987 od 5. travnja 1990.

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-257/1987 od 5. travnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 5. travnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

I.

Ukidaju se odredbe: 1. člana 90. točke 1 Statuta Udružene samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika grada Zagreba ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 6/83); 2. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Centar ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 5/81); 3. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Črnomerec ("Službeni glasnik" grada Zagreba. br. 6/81 ); 4. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Dubrava ("Službeni glasnik", grada Zagreba, br. 6/81 ); 5. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Maksimir ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 7/81 ); 6. člana 175. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Medvešćak ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 7/81 ); 7. člana 175. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvertog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Novi Zagreb ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 8/81 ); 8. člana 174. alineje 2 Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Pešćenica ("Službeni glasnik" grada Zageba, br. 8/81); 9. člana 174. alineje 2 Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Susedgrad ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 9/81 ); 10. člana 174 alineje 2 Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Trešnjevka ("Službeni glasnik" grada Zagreba. br 9/81 ); 11. člana 175. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Trnje ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br 28/81 ); 12. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Velika Gorica ("Službene novine" općine Velika Gorica, br. 4/81); 13. člana 174. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Zaprešić ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 13/81 ): 14. člana 179. alineje 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika općine Samobor ("Službene vijesti" općine Samobor, br. 8/84).

II.

Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama", "Službenom glasniku" grada Zagreba, "Službenim novinama" općine Velika Corica i "Službenim vijestima" općine Samobor.

Obrazloženje:

Odredbama navedenim u izreci ove Odluke utvrđena je idejno-politićka opredijeljenost za socijalističke samoupravne i društveno-ekonomske odnose kao jedan od uvjeta koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za tajnika navedenih samoupravnih interesnih zajednica

Ustavni sud Hrvatske, rješenjem broj U/1-257/1987 od 25. siječnja 1990. godine, pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedenih odredaba. Nakon provedenog postupka Sud je utvrdio da te odredbe nisu u skladu s Ustavom SR Hrvatske iz ovih razloga: Odredbama člana 234. stava 1. i člana 235. stava 3. Ustava SR Hrvatske zajamčeno je pravo na rad i dostupnost svakom građaninu, pod jednakim uvjetima, svakog radnog mjesta i svake funkcije u društvu. Prema odredbi Amandmana LV na Ustav SR Hrvatske građani su jednaki u pravima i dužnostima bez obzira na političko uvjerenje. Polazeći od tih ustavnih odredaba, Ustavni sud Hrvatske ocjenjuje da se idejno-politićka opredijeljenost gradana ne može propisivati kao poseban uvjet koji povlaći zabranu ili ogranićenje u ostvarivanju Ustavom zajamčenog prava na rad i pristupaćnost svakom građaninu, pod jednakim uvjetima, svakog radnog mjesta i svake funkcije u društvu. Korištenje slobodama i pravima koje jamći Ustav može se ograničiti ili zabraniti samo u slučajevima iz člana 284. stava 2. Ustava, a i u tim slučajevima samo zakonom. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj: U/I-257/1987

Zagreb, 5. travnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r