Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 76. stava 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 113. i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja smostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. svibnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. u visini od 248,20 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. za 225% i iznosi 806,60 dinara.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. u visini od 186,10 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. godine za 225% i iznosi 604,90 dinara.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te korisniku invalidske mirovine ili starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. godine u visini od 310,20 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. godine za 225% i iznosi 1.00820 dinara.

5. U skladu s odredbama točke 1. do 4. ove odluke, Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1990. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana, uz obračun za pomoć i njegu u godini 1990.

6. S danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 8/90).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1511

Broj: 342-22-01-90-1511

Zagreb, 16. svibnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.