Izmjene i dopune i uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

NN 24/1990 (28.5.1990.), Izmjene i dopune i uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

REPUBLIČKI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRAČENJE PROVOĐENJA DRUŠTVENOG DOGOVORA O DOHOTKU U SR HRVATSKOJ

Na temelju člana 74. Društvenog dogovora o osnovama, stjecanja dohotka, te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 25/87 - u nastavku Društveni dogovor o dohotku), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj (u nastavu: Republički koordinacijski odbor) donosi

IZMJENE I DOPUNE UPUTA

za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

Točka 4. mijenja se i glasi: "lzvještaji na Obrascu DD/89 za razdoblje siječanj-ožujak 1990. godine podnose se nadležnom sjedištu Službe društvenog knjigovodstva i grupacijskom koordinacijskom odboru do 20. svibnja 1990. godine, za razdoblje siječanj-lipanj 1990. godine do 31. srpnja 1990. godine, a za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine do 31. listopada 1990. godine, sve u po jednom primjerku".

Broj: 013-1005/1990

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za pračenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.