Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

NN 24/1990 (28.5.1990.), Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77 Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilirna raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provodenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj- ožujak 1990. godine iznosi 3.004,00 dinara.

2. Podatak iz točke 1. koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-1013/1990.

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provodenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.