Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje si

NN 24/1990 (28.5.1990.), Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje si

OBJAVE

U skladu s odredbama člana 13. 28. i 77. Društvenog dogovor-a o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 25/87). Republički koordinacijski odbor za praćenje provodenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj i Republički zavod za društveno planiranje objavljuju

PODATKE

o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine

1. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 6.600.00 dinara. a za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.000.00 dinara.

2. Procijenjena veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 18. i 26. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj-lipanj 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 6.600.00 dinara, a za razdoblje siječanj - rujan 1990. godine iznosi prosječno mjesečno 7.000,00 dinara

3. Polazna veličina stope akumulativnosti u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine iznosi kumulativno 1,15%, a za razdoblje siječanj-rujan 1990. godine iznosi kumulativno 1,50%.

4. Polazne veličine stope akumulativnosti u smislu člana 28 Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine iznose kumulativno

___________________________________________________________________________________

Šifra i naziv grupacije                 I - VI.         1 - IX.

___________________________________________________________________________________

002 Proizvodnja ugljena             0,06%,         0,08%

006 Proizvodnja ruda obojenih metala      0.15%,         0,20%

007 Proizvodnja obojen ih metala            0,06%          0,08%

012 Proizvodnja porculana, keramike

    i vatrostalnog materijala            0,80%          1,04%

025 Proizvodnja kabela i vodiča         0,61%          0,80%

037 Proizvodnja vapna i gipsa          0,26%          0,34%

038 Proizvodnja cementa             0,46%          0,60%

039 Proizvodnja opeke i crijepa         0,15%          0,20%

042 Proizvodnja finalnih proizvoda od drveta  0.54%          0,70%

045 Proizvodnja tkanina             0,54%          0,70%

046 Proizvodnja trikotaže                0,80%          1,04%

050 Proizvodnja kožne obuće           0,89%          1,16%

052 Prerada kaučuka                   0,15%          0,20%

058 Prerada i konzerviranje ribe            0,54%          0,70%

060 Proizvodnja šećera             0,15%          0,20%

064 Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića

        (bez piva)               0,80%          1,04%

066 Proizvodnja stočne hrane              0,54%          0,70%

068 Grafička djelatnost             0,15%          0,20%

072 Ratarstvo                      0,41%          0,54%

073 Voćarstvo                  0,54%          0,70%

074 Vinogradarstvo                   0,41%          0,54%

075 Stočarstvo                     0,66%          0,86%

078 Morsko ribarstvo                  0,89%          1,04%

079 Slatkovodno ribarstvo                0,89%          1,16%

084 RO za ceste                 0,61%          0,80%

090 Pomorski promet                   0,61%          0,20%

093 Riječni i jezerski promet              0,15%          0,20%

095 Cestovni promet                   0,80%          1,04%

098 Pretovarne usluge                  0,41%          0,54%

100 Trgovina na malo prehrambenim proizvodima  0,54%          0,70%

108 Trgovina na malo mješovitom robom      0,41%          0,54%

126 Ugostiteljske usluge smještaja sezonske       0,80%          1,04%

127 Ugostiteljske usluge smještaja-ostale        0,54%          0,70%

129 Ugostiteljske usluge prehrane            0,61%          0,80%

146 Održavanje čistoće             0,54%          0,70%

165 Distribucija i prikazivanje filmova     0,34%          0,44%.

Podskupina 011311 Proizvodnja lijevanih,

    kovanih i prešanih proizvoda          0,54%          0,70%
Broj: 013-1003/1990

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjednik koordinacijskog odbora za praćenje provođenja

Društvenog društveno dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.

Generalni direktor Republičkog zavoda

za društveno planiranje

dr Željko Rohatinski, v. r.