Ispravak Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

NN 24/1990 (28.5.1990.), Ispravak Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o igrama na sreću i zabavnim igrama, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 19 od 3. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

U članu 43. umjesto riječi "donošenja" trebaju stajati riječi "objave u" "Narodnim novinama",

Broj: 461-01/89-01/01

Zagreb, 24. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Tajnik Sabora

Branko Nardelli, v. r.