Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 24/1990 (28.5.1990.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 19 od 3. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

1. U članu 2. u stavu 3. u 2. retku umjesto riječi "i 2" trebaju stajati riječi "i 2.".

2. U članu 3. u stavu 3. treba brisati riječ "i".

3. U članu 6. u stavu 1. u 1. retku umjesto riječi "poljoprivreda" treba stajati riječ "poljoprivrede".

4. U članu 7. u 1. retku riječi "stav 1." brišu se.

5. U članu 10. u 1. retku umjesto riječi "riječi" treba stajati riječ "riječ"

6. U članu 19. u stavu 3. u 1. retku umjesto riječi "dvanje" treba stajati riječ "davanje".

7. U članu 22. u stavu 2. u zagradi iza riječi "pašnjak" treba stajati zarez, a iza riječi "trstik" zarez treba brisati.

8. U članu 36. u stavu 2. umjesto broja "56." treba stajati broj "56,".

9. U članu 39. u stavu 1. umjesto broja "10.000.000" treba stajati broj " 10,000.000".

10. U članu 42. u stavu 1. u 2. retku iza riječi "500 do 10.000" treba stajati zarez.

11. U članu 48. na kraju umjesto dvotočke, treba stajati točka.

Broj: 320-02/89-01/01

Zagreb, 24. svibnja 1990.

Tajnik Sabora

Branko Nardelli, v. r.