Odluka o izboru predsjednika Komisije Sabora za izbor i imenovanja

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika Komisije Sabora za izbor i imenovanja

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 4. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 30. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Komisije Sabora za izbor i imenovanja

Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanja bira se IVAN MILAS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora.

Broj: 080-02/40-03/08

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.