Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 7. stava 3. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U Mandatno-imunitetsku komisiju Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske biraju se:

za predsjednika:

BRANIMIR GLAVAŠ, Hrvatska demokratska zajednica

za članove:

1. dr RUDOLF BRIJAČAK, Hrvatska demokratska zajednica,

2. LJERKA ERCEGOVIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

3. ĆIRO GRUBIŠIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

4. ILIJA KNEŽEVIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

5. dr FILIP ŠALINOVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

6. VJEKOSLAV ŽUGAJ, Hrvatsko-socijalno-liberalni savez; Hrvatska demokratska stranka; Hrvatska kršćansko demokratska stranka;

Koalicija narodnog sporazuma.

Broj: 080-02/90-03/19

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.