Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada Sabora

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada Sabora

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LX točke 1. stava 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada Sabora

Za članove Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Vijeća udruženog rada Sabora biraju se:

1. MILIVOJ FRANIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

2. VEDRANA GARAFULIĆ-KUKOČ, Savez komunista Hrvatske - Stranka demokratskih promjena,

3. dr FRANE GOLEM, Hrvatska demokratska zajednica,

4. IVAN MEDARAC, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena,

5. DAMIR VRHOVNIK, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena,

6. IVAN VULETIĆ, Hrvatska demokratska zajednica, zastupnici u Vijeću udruženog rada Sabora.

Broj: 080-02/90-03/14

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.