Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 8. Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U Mandatno-imunitetsku komisiju Vijeća općina Sabora Socijalitičke Republike Hrvatske biraju se: za predsjednika :

KRUNOSLAV ANTIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena za članove :

1. SAVAN GRABUNDŽIJA, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena; Socijalistički savez-Savez socijalista Hrvatske; Savez socijalističke omladine Hrvatske; SUBNOR

2. MIJO HLAD, Hrvatska demokratska zajednica

3. ZVONIMIR JURIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

4. STJEPAN BRĆIĆ, Hrvatska demokratska zajednica.

Broj: 013-03/90-01/16

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.