Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE OPĆINA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 6. alineje 2. Poslovnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za potpredsjednika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bira se LUKA BEBIĆ.

Broj: 080-02/90-03/15

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.