Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 7. Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U Mandatno-imunitetsku komisiju Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske biraju se: za predsjednika: BOŠKO ŠILJEG, Hrvatska demokratska zajednica, za članove :

1. BOŽIDAR JUKIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

2. VICE VUKOJEVIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

3. BERISLAV LIČINA, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

4. IVAN LUČEV, Hrvatska demokratska zajednica

5. PETAP ŠALE, Hrvatska demokratska zajednica

6. MARIJAN ŠIMUNIĆ, Hrvatska kršćanska demokratska stranka.

Broj: 013-03/90-01/16

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.