Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća Sabora

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća Sabora

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LX točke 1. stava 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990, donijelo je

ODLUKU

o izboru šest članova Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća Sabora

Za članove Komisije Sabora za izbor i imenovanja iz Društveno-političkog vijeća biraju se:

1. mr MATO ARLOVIĆ, Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena

2. ANTE JELAVIĆ Hrvatska demokratska zajednica

3. MILAN KOVAČ, Hrvatska demokratska zajednica

4. MARIJAN ŠIMUNIĆ, Hrvatska kršćanska demokratska stranka

5. mr GORDANA TURIĆ, Hrvatska demokratska zajednica

6. ZVONIMIR TURK, Hrvatska demokratska zajednica zastupnici u Društveno-političkom vijeću Sabora.

Broj: 013-03/90-01/16

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjenik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.