Odluka o izboru potpredsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izboru potpredsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 4. alineje 2. Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici 30. svibnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Za potpredsjednika Društveno-politićkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bira se dr NIKOLA JAKŠIĆ.

Broj: 080-02/90-03/12

Zagreb, 30. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik

dr Žarko Domljan, v. r.