Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1990.

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 83. i 231. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1990.

1. Iz sredstava Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zajednica) u godini 1990, raspoređuju se namjenska sredstva predviđena. financijskim planom Zajednice za godinu 1990. u iznosu od 228,000.000,00 dinara za isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći korisnicima mirovine i invalidima rada koji se naknadom osobnog dohotka u vezi s pravom po osnovi preostale radne sposobnosti koriste u Zajednici.

2. Jednokratna novčana pomoć prema točki 1. ove odluke utvrđuje se za godinu 1990. u iznosu od 400,00 dinara po jednom korisniku.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.