Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 171. točke 1. i člana 231. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.

1. Iz sredstava Samoupravne interesne zajednice mirovinskng i invalidskug osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zajednica) u godini 1990. raspoređuje se za društvenu rekreaciju i oporavak umirovljenika, te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe prema financijskom planu Zajednice za godinu 1990. iznos od 18,950.000,00 dinara.

2. Sredstva iz točke 1. ove odluke rasporedit će se u godini 1990. osnovnim samoupravnim zajednicama mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika (u daljnjem tekstu: osnovna zajednica) ovisno o broju korisnika mirovine i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom po osnovi preostale radne sposobnosti s područja pojedine osnovne zajednice i to u iznosu od 33,30 dinara po jednom korisniku. Ta se sredstva mogu koristiti isključivo za društvenu rekreaciju i oporavak korisnika navedenih primanja i ostvarenje uvjet, a za tu rekreaciju, te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe, a prema kriterijima koje je utvrdila Skupština Zajednice.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 29 svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.