Odluka o izmjenama Odluke o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 82. i člana 171. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 29. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

1. U Odluci o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990. ("Narodne novine", broj 14/90) u točki 5. brojka "117,30" zamjenjuje se brojkom "225,50".

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/90-01/1435

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb. 29. svibnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.