Ispravak Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 25/1990 (1.6.1990.), Ispravak Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Poslovniku Društveno-političkog vijeća Sabora, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 21 /90 od 9. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

U članu 46. u stavu 1. u 4. retku riječi u zagradama "ALTERNATIVA: 20" treba brisati.

Klasa: 021-03/90-04/05

Urbroj: 623-90-1

Zagreb, 29. svibnja 1990.

Pomoćnik tajnika Društveno-političkog vijeća Sabora

Dana Pališaški, v. r.