Rješenje o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove SR Hrvatske

NN 26/1990 (19.6.1990.), Rješenje o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove SR Hrvatske

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove SR Hrvatske

Za podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove, imenuje se STJEPAN PEČEVSKI.

Klasa: 080-02/90-01/39

Zagreb, 5. lipnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.