Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju,obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite

NN 26/1990 (19.6.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju,obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite

SAVEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju člana 80. stava 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br.8/89-prečišćeni tekst) Skupština Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske, na 26. sjednici od 28. svibnja 1990. godine ,donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o sadržaju,obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite

Član 1.

U Odluci o sadržaju,obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite("Narodne novine", br.53/80 i 25/89) u stavu 2. člana 4. riječi: "do 30. lipnja 1990. godine" zamjenjuju se riječima : "do 31. prosinca 1990. godine."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:500-06/90-01/02

Ubroj:338-04-90-1

Zagreb, 28. svibnja 1990.

Predsjedavajući Skupštine

Veljko Tomašević, v.r.