Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 26/1990 (19.6.1990.), Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, koji je objavljen u "Narodnim novinama". br. 20 od 4. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U članu 36. u stavu 4. umjesto riječi "republički" treba stajati riječ "općinski". U članu 70. u stavu 1. u točki 4. umjesto broja "67." treba stajati broj "68."; U članu 89. u stavu 3. umjesto broja "83."treba stajati broj "84." te u stavu 5. umjesto broja "4." treba stajati broj "3.";

U članu 99. u stavu 1. u 3. retku iza riječi "vozila" trebaju stajati riječi "te poslove ispitivanja vozila iz člana 98. ovoga zakona"; U članu 165. u stavu 1. umjesto brojeva "62."i "63" trebaju stajati brojevi "63."i "64"; U članu 170. u 2. retku iza broja "95" treba dodati broj "101" U članu 171. u točki 2. iza broja 14. umjesto zareza treba stajati točka i riječ "i" te riječi " i 60. stav 1 pod d) i stav 2" treba brisati.

Broj: 340-80/89-01 /04

Zagreb, 12. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v r.