Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu za područje prosvjetne, kulturne i sportske suradnje s inozemstvom

NN 27/1990 (25.6.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu za područje prosvjetne, kulturne i sportske suradnje s inozemstvom

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu za područje prosvjetne, kulturne i sportske suradnje s inozemstvom

Za pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu za područje prosvjetne, kulturne i sportske suradnje s inozemstvom, imenuje se mr. MIROSLAV KIŠ, s 15. lipnja 1990. godine.

Klasa: 080-02/90-01/44

Zagreb, 12. lipnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.