Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I - 87/1990 od 17. svibnja 1990.

NN 27/1990 (25.6.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I - 87/1990 od 17. svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 17. svibnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Zagrebu da se ukine odredba člana 8. Pravilnika o davanju stanova na korištenje i o odobravanju stambenih kredita radnika Građevinske radne organizacije "Visokogradnja" Zagreb, od 22. prosinca 1988. godine.

2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u radnoj organizaciji na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje

Odredbom člana 8. Pravilnika navedenog u izreci određeno je da se za svrhe utvrđene članovima 5. i 6. Pravilnika mogu davati stanovi na korištenje odnosno odobravati krediti na području iz kojeg radnik može redovito dolaziti na posao. Osnovni sud udruženog rada u Zagrebu podnio, je prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe. Smatra da ta odredba nije u skladu s odredbom člana 11. Ustava SR Hrvatske prema kojoj samo rad i rezultati rada zavređuju materijalni i društveni položaj čovjeka na osnovi jednakih prava. Po ocjeni toga Suda osporena odredba nije u skladu s navedenom odredbom Ustava jer onemogućuje radniku da se, ravnopravno s drugim radnicima, koristi pravom koje proizlazi iz rada i rezultata rada. Ustavni sud Hrvatske odbio je prijedlog iz ovih razloga. Samoupravno je pravo radnika u udruženom radu da, u skladu s Ustavom i zakonom (član 80. Zakona o stambenim odnosima - "Narodne novine", broj 51/85), samostalno i ravnopravno odlučuju o načinu raspodjele i raspolaganja sredstvima zajedničke potrošnje, pa i sredstvima što su namijenjena za zadovoljavanje stambenih potreba radnika. Prema tome, radnici mogu samoupravnim općim aktom regulirati da se stan i krediti za stambenu izgradnju mogu dodjeljivati na cijelom području SFRJ, a isto tako mogu dodjelu i stana i kredita uvjetovati mogučnošću uspješnog obavljanja radnih obaveza, uključujući i svakodnevni dolazak na posao. U skladu s iznesenim odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I 87/ 1990

Zagreb, 17. svibnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.