Izmejene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

NN 27/1990 (25.6.1990.), Izmejene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

OBJAVE

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89 i 88/89), Republički sekretarijat za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE PREGLEDA

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

U tabelarnom pregledu doprinosa što je objavljen u Pregledu o stopama doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka radnika prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 8/90, 13/90 i 18/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA

1. Redni broj

2. Općina

3. Doprinos za MIO

4. Doprinos za usmjereno obrazovanje

5. Doprinos za znanost

6. Doprinos za doplatak za djecu

7. Doprinos za sredstva solidarnosti

8. Doprinos za zapošljavanje

9. Doprinos za poticanje zapošljavanja

10. Doprinos za zdrastveno osiguranje

11. Tehničku kulturu

12 Zbrojna stopa (3 do 11)

______________________________________________________________________________
1    2        3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
______________________________________________________________________________
17.   D. Miholjac   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  8,10  -    32,64
38.   Klanjec 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  7,55  -    31,73
44.   Križevci    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,310  0,820  6,000  0,025  30,155
50.   Makarska    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  6,73  -    31,31
66.   Pazin      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,03  34,01
88.   Vinkovci    12,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,08  0,82  8,50  -    33,40
94.   Vrginmost    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  6,41  -    30,65
99.   Zagreb Centar  16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
100.  Črnomerec    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
101.  Dubrava 16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,40  31,820
102.  Maksimir    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
103.  Medveščak    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
104.  Novi Zagreb   16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
105.  Peščenica    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
106.  Samobor 16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
107.  Sesvete 16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
108.  Susedgrad    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
109.  Trešnjevka   16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
110.  Trnje      16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
111.  V. Gorica    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
112.  Zaprešić    16,700 3,400  1,200  1,400  0,300  0,360  0,820  7,600  0,040  31,820
___________________________________________________________________________________

Napomena: Zbrojna stopa doprinosa u ovom pregledu uplačuje se u smislu stava 3. člana 11. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ". br. 47/83), u korist samoupravnih interesnih zajednica koje se nalaze na teritoriju društveno-političke zajednice na kojem je sjedište osnovne organizacije udruženog rada ili sjedište poslovne jedinice u kojoj radnik radi. Pod poslovnom jedinicom razumijevaju se pogoni, prodavaonice, stovarišta, predstavništva i druge radne jedinice koje nisu organizirane kao osnovna organizacija uruženog rada.

Zbrojne stope doprinosa u ovom tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-06/90-01/01

Ubroj : 513-07-07/90-35

Zagreb, 13. lipnja 1990.

Zamjenik republičkog sekretara za financije

Marijan Erhatić, v. r.