Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 29. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/67

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

Privremeno do usklađivanja odrebi Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89 - prečiščeni tekst i 57/89) s odredbama Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Skupštinu Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatskečini 20 delegata koje imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/90-01/08

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.