Zakon o izmjeni Zakona o političkim organizacijama

NN 28/1990 (30.6.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o političkim organizacijama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Soijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o političkim organizacijama

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o političkim organizacijama, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 28. lipnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/70

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o političkim organizacijama

Član 1.

U Zakonu o političkim organizacijama ("Narodrke novine", broj 19/90) član 38. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 006-01/90-01/01

Zagreb. 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.