Odluka o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temtelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

Za predsjednike radnih tijela Sabora biraju se:

- za predsjednika Komisije za ustavna pitanja VLADIMIR ŠEKS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti dr ŽARKO DOMLJAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Zakonodavno-pravne komisije VICE VUKOJEVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za Poslovnik Sabora MATO ARLOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za razmatranje akata Skupštine SFR Jugosiavije ĐENIO RADIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Administrativne komisije MILAN KOVAČ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za društveni nadzor i predstavke mr NEVEN JURICA, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Komisije za kontrolu zakonitosti rada Službe državne sigurnosti ĐURO PERICA, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za unutrašnju politiku i narodnu obranu IVAN BOBETKO, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za ekonomsku politiku i razvoj IVICA GAŽI, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za pitanja političkog sistema GORDANA GRBIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za budžet i financije dr ŠIME ĐODAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu dr NEDJELJKO MIHANOVIĆ, zastupnik u Vijeću općina;

- za predsjednika Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo dr ZVONIMIR MARKOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću;

- za predsjednika Odbora za pravosuđe i upravu SIMO RAJIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću.

Klasa: 080-02/90-03/31

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.