Odluka o imenovanju zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

Za zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove imenuje se PERICA JURIĆ.

Klasa: 080-02/90-01/50

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.