Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Socijalističke, Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

1. Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje danom 31. srpnja 1990. RADE MURIĆ.

2. Za zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje imenuje se DANIJEL BUČAN.

Klasa: 080-02/90-03/23

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.