Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

1. Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku danom 30. lipnja 1990. dr ZLATKO KOREN, zbog odlaska na drugu dužnost.

2. Za zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku imenuje se danom 1. srpnja 1990.

prof. dr MARIJAN ŠUNJIĆ, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Klasa: 080-02/90-03/29

Zagreb. 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.