Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 3. stava 2 Zakona o Prosvjetnom savjetu Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/82), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika predsjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske

Za zamjenika predsjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske imenuje se danom 1. srpnja 1990. dr MIRNA FLOGEL, sveučilišni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Klasa: 080-02/90-03/21

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.