Odluka o imenovanju delegata Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o imenovanju delegata Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 1. Zakona o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoi zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 29. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju delegata Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

Za delegate u Skupštinu Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske imenuju se:

1. VESNA KANIŽAJ, profesor u srednjoj školi, Zagreb

2. MARIJA BOŠNJAK, profesor u srednjoj školi, Vinkovci

3. prof. dr VJERA LOPAC, Tehnološki fakultet

4. VINKO BARIĆ, Ekonomski fakultet, Zagreb

5. dr DRAGICA BOBINAC, Medicinski fakultet, Rijeka

6. IVAN RUŠAK, profesor, direktor Pedagoškog obrazovnog centra, Zagreb

7. VINKO KNEZ, profesor u srednjoj školi, Pula

8. JOŠKO SVILIČIĆ, profesor, direktor škole, Zadar

9. FRANJO JANČIKOVIČ, inženjer, Školski centar, Čakovec

10. SLAVEN BARIŠIĆ, sveučilišni profesor, PMF, Zagreb

11. dr IVAN ILIĆ, docent, Elektrotehnički fakultet, Zagreb

12. dr MATE GRANIĆ, zamjenik ravnatelja Zavoda za dijabetes, Zagreb

13. dr ANTE VUKASOVIĆ, sveučilišni profesor, Zagreb

14. dr DRAGO PAVLIČEVIĆ, sveučilišni profesor, Zagreb

15. VEDRAN NOLA, profesor Saobraćajnog školskog centra

16. STIPE LONČAR, Prosvjetno-pedagoška služba, Osijek

17. JURE IVANČIČ, pravnik, "Većernji list"

18. LADA BONAČIĆ, pravnik, Komitet za društvene djelatnosti, Split

19. DANIJELA PETRANOVIĆ, Toplana Zagreb

20. MIRKO PAKOZDI, dipl. pravnik, Studentski centar, Osijek.

Klasa: 602-03/90-01-287

Zagreb, 29. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.