Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88- prečiščeni tekst i 16/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

Razrješava se dužnosti suca Okružnog suda Zadar, danom 31. srpnja 1990. mr ŠIME PAVLOVIĆ, na vlastiti zahtjev, radi obavljanja odvjetničke djelatnosti.

Klasa: 711-02/90-15/02

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.