Odluke o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog suda Zagreb

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluke o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog suda Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88- prečiščeni tekst i 16/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog suda Zagreb

Razrješavaju se dužnosti suca Općinskog suda Zagreb, danom donošenja odluke, sa danom 30. rujna 1990.:

VLATKA POTOČNJAK-RADEJ

KARMEN BLAGOJEVIĆ

NADA KRALJIĆ

BISERKA PAVIČIĆ

LJERKA ŠMIT-PRIMORAC

MARINA UNGER-JURANIĆ

radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 711-02/90-129/02

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.