Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 63. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90) Izvršno vijeće Sabora sa sjednice održanoj 19. lipnja 1990. godine donijelo je

ODLUKU

o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine

I

Zajamčeni osobni dohodak radnika u SR Hrvatskoj za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine iznosi 1.930 dinara.

II

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-01/90-01/12

Urbroj: 5030105-90-6

Zagreb, 20. lipnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.