Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

NN 28/1990 (30.6.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 24. stava 2. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br. 18/76 i 50/79) i člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/78, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

Od funkcije pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku, razrješuje se s danom 31. kolovoza 1990. godine, dr BORIS VARGA, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/34

Zagreb, 19. liprija 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.