Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 100. i 196. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", broj 17/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici od 21. lipnja 1990. donosi

ODLUKU

o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

1. Korisnicima mirovina i korisnicima naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti od 400,00 dinara.

2. Pravo na jednokratnu godišnju pomoć imaju korisnici mirovina i korisnici naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koji su navedeno pravo ostvarili do 30. lipnja 1990. godine.

3. Korisnicima porodične mirovine pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti određenoj u točki 1. ove odluke bez obzira na broj korisnika mirovine.

4. Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske izvršit će isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ubjave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-14-90-23-1805

Broj: 342-22-01-90-1805

Zagreb, 21. lipnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalelih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.