Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

REPUBLIČKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Na temelju člana 77. stava 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 29/84, 47/86 i 24/87) i člana 19. Statuta Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske ("Narodne novine" br. 10/86), Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske na sjednici od 28. lipnja 1990. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

Član 1.

U Odluci o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", br. 55/85, 55/86, 4/88, 23/88, 38/88, 54/88, 21/89, 44/89 i 55/89) član 2. mijenja se i glasi: "Godišnju naknadu za upotrebu cesta iz točke 1 člana 1. ove odluke (u daljnjem tekstu godišnja naknada) plaćaju korisnici cesta imaoci motornih i njihovih priključnih vozila i to:

1. Teretna motorna vozila:

a) Na teretna motorna vozila (teretni automobili i specijalna teretna motorna vozila za prijevoz odredenih tereta) prema najvećoj dopuštenoj masi i to:

- do 5 tona najveće dop. mase - 210,00 dinara za svaku tonu,

-preko 5 tona do 14 tona naj. dop. mase - 1.050,00 dinara + 266,00 dinara za svaku tonu iznad 5 tona naj. dop mase,

- preko 14 do 17 tona naj. dop. mase - 3.444,00 dinara + 322,00 dinara za svaku tonu iznad 14 tona naj. dop. mase, - preko 17 tona naj. dop. mase - 4.410,00 dinara + 756,00 dinara za svaku tonu preko 17 tona naj. dop. mase. Ako najveća dopuštena masa motornog (teretnog) vozila nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu.

b) Na teretne motorne tricikle nosivosti do 400 kg kao na tricikle navedene u točki 7. ovog člana, a prema zapremnini motora, a za tricikle preko 400 kg još i 56,00 dinara za svako vozilo.

2. Autobusi i kombibusi - 14,00 dinara + 56,00 dinara po svakom sjedištu za putnika (iskljućuje se sjedište za vozača).

3. Na radno motorno i priključno vozilo, običnu i specijalnu poluprikolicu godišnja naknada u visini 10% od naknade za teretno motorno vozilo najveće dopuštene mase koja je jednaka masi tog vozila.

4. Priključna vozila:

a) Na teretne prikolice i na specijalne teretne prikolice namjenjene za prijevoz određenih tereta, prema najvećoj dopuštenoj masi i to:

- do 5 tona naj. dop. mase - 154,00 dinara po svakoj toni najveće dopuštene mase,

- preko 5 do 10 tona naj. dop. mase - 770,00 dinara + 266,00 dinara za svaku tonu preko 5 tona naj. dop. mase,

- preko 10 tona do 24 tone naj. dop. mase - 2.100,00 dinara + 364,00 dinara za svaku tonu preko 10 tona naj. dop. mase,

-preko 24 tone naj. dop. mase - 7.196,00 dinara + 476,00 dinara za svaku tonu preko 24 tone naj. dop. mase. Ako najveća dopuštena masa teretne prikolice nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini do 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu. b) Na putničke prikolice autobusa - 42,00 dinara po svakom sjedištu putnika.

5. Vučna vozila:

a) Na traktore prema snazi motora: - do 18 kW (25 KS) 154,00 dinara - preko 18 do 29 kW (25 - 40 KS) 210,00 dinara

- preko 29 do 46 kW (40 - 63 KS) 252,00 dinara

- preko 46 kW (63 KS) 336,00 dinara

b) Na tegljače prema snazi motora i to:

- do 60 kW (82 KS) snage motora 25,00 dinara po svakom kW snage motora.

- preko 60 do 120 kW (82 - 163 KS) - 1.500,00 dinara + 93,00 din po svakom kW preko 60 kW snage motora,

- preko 120 do 180 kW (163 - 245 KS) - 7.080,00 dinara + 76,00 dinara po svakom kW preko 120 kW snage motora, - preko 180 kW (245 KS) 11.640,00 dinara. Ako snaga motora nije izražena, u cijelim kW, do 0,5 kW se zaokružuje na manji iznos, a preko 0,5 kW se zaokružuje na veći iznos kW.

6. Putnički automobili i kombinirana vozila (kombi) prema radnom obujmu motora: - do 900 cm3 140,00 dinara - preko 900 do 1350 cm3 280,00 dinara

- preko 1350 do 1800 cm3 378,00 dinara - preko 1800 do 2000 cm3 574,00 dinara

- preko 2000 do 2500 cm3 756,00 dinara

- preko 2500 do 3150 cm3 1.134,00 dinara

- preko 3150 cm3 1.512,00 dinara

7.Motocikli i skuteri (s i bez prikolice):

- do 125 cm3 56,00 dinara

- preko 125 do 250 cm3 84,00 dinara

- preko 250 do 500 cm3 126,00 dinara

- preko 500 cm3 196,00 dinara

8. Za specijalna motorna i priključna vozila posebne namjene, i to: za prijevoz pčela, za zabavne radnje, hitna pomoć, hitna pomoć s njegom bolesnika, sanitet - ambulantna i ostala specijalna motorna vozila za prijevoz određenih osoba i priljučna vozila posebne namjene godišnja naknada za ceste iznosi 378,00 din. Za sve vrste prikolica i kamp-prikolica za putnička vozila, koja se posebno registriraju, godišnja naknada za ceste iznosi 126,00 dinara."

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi: "Godišnja naknada za ceste što se plaća za cestovna motorna vozila s pogonom na plin (butan, propan i sl.) iznosi 378,00 dinara.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: IV-4238/90

Zagreb, 28. lipnja 1990.

Predsjednik Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske

Stjepan Citković, inž., v. r.