Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama

REPUBLIČKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Na temelju člana 77. stava 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 29/84, 47/86 i 24/87), člana 57. stava 1. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/87) i člana 19. Statuta Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske ("Narodne novine" br. 10/86), Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske na sjednici od 28. lipnja 1990. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama

Član 1.

U Odluci o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", 54/88, 21/89, 44/89 i 55/89) član 5. mijenja se i glasi: "Za vozila registrirana na teritoriju SFRJ plaća se 33% naknade utvrđene članom 3. i 4. Odluke o visini naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 44/89 i 55/89)."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: IV-4239/1990

Zagreb, 28. lipnja 1990.

Predsjednik Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske

Stjepan Citković, inž., v. r.