Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom ćistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje veljača - travanj 1990. godine

NN 28/1990 (30.6.1990.), Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom ćistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje veljača - travanj 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o prosjećno mjesečno isplaćenom ćistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje veljača - travanj 1990. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti odobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje veljača- travanj 1990. godine iznosi 3.109,00 dinara. Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-1153/1990

Zagreb, 25. lipnja 1990

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.