Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje veljaća - travanj 1990. godine

NN 28/1990 (30.6.1990.), Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje veljaća - travanj 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 25/87). Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje veljaća - travanj 1990. godine

1. Prosjećno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje veljača-travanj 1990. godine iznosi 3.344,00 dinara. Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67. i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-1132/1990

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.