Ispravak Zakona o radnim odnosima

NN 28/1990 (30.6.1990.), Ispravak Zakona o radnim odnosima

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o radnim odnosima, koji je objavIjen u "Narodnim novinama", broj 19 od 3. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o radnim odnosima

U članu 111. u stavu 1. umjesto broja "21/65" treba stajati broj "21/85".

Broj: 110-01/89-01/04

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v. r.