Ispravak Zakona o Spomen-području Jasenovac

NN 28/1990 (30.6.1990.), Ispravak Zakona o Spomen-području Jasenovac

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o Spomen-podrućju Jasenovac, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 15 od 17. travnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o Spomen-području Jasenovac

U članu 2. u stavu 1. umjesto riječi "Bračice" treba stajati riječ "Bročice" a umjesto riječi "krčane" treba stajati riječ "krečane". U članu 13. u zadnjem retku umjesto broja " 1986." treba stajati broj " 1968."

Broj: 611-05/89-03/01

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v r