Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 28/1990 (30.6.1990.), Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 20 od 4. svibnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U članu 31. u stavu 4. umjesto riječi "Republički" treba stajati riječ "općinski"; U članu 70. u stavu 1. u točki 4. umjesto broja "67." treba stajati broj "68." U članu 89. u stavu 3. umjesto broja "83." treba stajati broj "84.", te u stavu 5. umjesto broja "4." treba stajati broj "3." ; U članu 99. u stavu 1. u 3. retku iza riječi "vozila" trebaju stajati riječi "te poslove ispitivanja vozila iz člana 98. ovoga zakona" ; U članu 165. u stavu 1. umjesto brojeva "62." i "63." trebaju stajati brojevi "63." i "64."; U članu 170. u 2. retku iza broja "95." treba dodati broj "101" U članu 171. u točki 2. iza broja 14. umjesto zareza treba stajati točka i riječ "i" te riječi "i 60. stav 1. pod d) i stav 2." treba brisati. Ovim ispravkom zamjenjuje se Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama objavljen u "Narodnim novinama", broj 26 od 19. lipnja 1990.

Broj: 340-08/89-01/04

Zagreb, 22. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v. r.