Zakon o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

NN 29/1990 (20.7.1990.), Zakon o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

Proglašava se Zakon o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 25. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa 011-01/90-01/54

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

Član 1.

Zakon o osiguranju sredstava za izgradnju objekata ("Narodne novine", br. 14/78, 49/78, 13/81, 23/81 - prečišćeni tekst i 45/86) i Uputstvo o načinu iskazivanja podataka o sredstvima kojima se osigurava izgradnja objekata ("Narodne novine", br.18/81) prestaju važiti na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj 361-01/90-01/90

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.