Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2, člana 56. stava 2, člana 57. stava 2. i člana 61. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82), Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. lipnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja

I

Za predsjednika Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja imenuje se JOSIP MANOLIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske.

II

Za članove Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja imenuju se:

- ANTUN VRDOLJAK, član Predsjedništva SR Hrvatske,

- Mr MILOJKO VUČKOVIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske. Tajnik Predsjedništva SR Hrvatske je član Komisije po položaju.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/90-03/02

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.