Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 57. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske, na, sjednici održanoj 20. lipnja 1990. godine, Predsjedništvo SR Hrvatske donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja

1. Za predsjednika Komisije za pomilovanja imenuje se: Mr MILOJKO VUČKOVIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske.

2. Za članove Komisije imenuju se:

ANTUN VRDOLJAK, član Predsjedništva SR Hrvatske

MARIJA PEAKIĆ-MIKULJAN, direktor Nakladnog zavoda Matice Hrvatske

Dr MIRA ALINČIĆ, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

ĐURO VIDMAROVIĆ, član Delegacije Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ.

3. Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

Prof. dr DUŠAN BILANDŽIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske

Prof. dr KREŠIMIR BALENOVIĆ, član Predsjedništva SR Hrvatske.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/90-03/01

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 20. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.