Odluka o imenovanju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o imenovanju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 100. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82), Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. lipnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

VJEKOSLAV TOMAŠIĆ, imenuje se za tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske s danom 1. srpnja 1990. godine.

Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-01/4

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.