Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SRH i tajnika Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

NN 29/1990 (20.7.1990.), Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SRH i tajnika Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

PREDSJEDNIŠTVO SR HRVATSKE

Na temelju člana 102. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br 5/82), Predsjedništvo SR Hrvatske na sjednici održanoj 27. lipnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SRH i tajnika Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

Za savjetnika u Predsjedništvu Socijalističke Republike Hrvatske i tajnika Savjeta Predsjedništva SR Hrvatske za narodnu obranu imenuje se KREŠIMIR MIKOLČIĆ, dipl. pravnik.

Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-01/15

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. lipnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

dr Franjo Tuđman, v. r.